Ústavný zákon č. 171/1968 Zb.Ústavný zákon o zriadení federálnych ministerstiev a federálnych výborov

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do31.12.1970
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1970
Zrušený 126/1970 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1969 - 31.12.1970

Pôvodný predpis

22.12.1968