Nariadenie vlády č. 17/1968 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 118/1966 Zb. o stabilizačnom odvode spotrebných a výrobných družstevných organizácií

Čiastka 7/1968
Platnosť od 27.02.1968 do31.12.1968
Účinnosť od 27.02.1968 do31.12.1968
Zrušený 159/1968 Zb.

OBSAH