Zákon č. 169/1968 Zb.Zákon o zriadení Vysokej školy veterinárskej v Brne a Vysokej školy veterinárskej v Košiciach

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968
Účinnosť od 22.12.1968

OBSAH