Zákon č. 169/1968 Zb.Zákon o zriadení Vysokej školy veterinárskej v Brne a Vysokej školy veterinárskej v Košiciach

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968
Účinnosť od 22.12.1968

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.12.1968 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.12.1968