Zákon č. 168/1968 Zb.Zákon o gymnáziách

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do31.08.1978
Účinnosť od 22.12.1968 do30.06.1969
Zrušený 63/1978 Zb.