Zákon č. 168/1968 Zb.Zákon o gymnáziách

(v znení č. 72/1969 Zb., 131/1970 Zb.)

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do31.08.1978
Účinnosť od 01.01.1971 do31.08.1978
Zrušený 63/1978 Zb.