Zákon č. 167/1968 Zb.Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do14.04.1991
Účinnosť od 01.01.1969 do14.04.1991
Zrušený 136/1991 Zb.

OBSAH