Zákon č. 167/1968 Zb.Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do14.04.1991
Účinnosť od 01.01.1969 do14.04.1991
Zrušený 136/1991 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1969 - 14.04.1991

Pôvodný predpis

22.12.1968