Zákon č. 166/1968 Zb.Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do31.12.1970
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1970
Zrušený 128/1970 Zb.

OBSAH