Zákon č. 164/1968 Zb.Zákon, ktorým sa menia predpisy o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do14.05.1991
Najbližšie účinné znenie 01.01.1969
Zrušený 142/1991 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1969 - 14.05.1991

Pôvodný predpis

22.12.1968