Zákon č. 163/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 72/1967 Zb. o Štátnej sporiteľni

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1989
Zrušený 158/1989 Zb.