Zákon č. 162/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do28.02.1991
Účinnosť od 01.01.1969 do28.02.1991
Zrušený 24/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1969 - 28.02.1991

Pôvodný predpis

22.12.1968