Zákon č. 161/1968 Zb.Zákon o osobitnom prídavku k dávkam, o zmenách v dôchodkovom zabezpečení účastníkov odboja a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení

(v znení č. 121/1975 Zb., 100/1988 Zb.)

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do01.09.1994
Účinnosť od 01.10.1988 do01.09.1994