Zákon č. 160/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti

(v znení č. 185/1968 Zb.)

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1969 - 31.12.1992 185/1968 Zb.

Pôvodný predpis

22.12.1968