Redakčné oznámenie č. 157/1968 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb: 1. v slovenskom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii, 2. v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Ministerstva financií č. 86/1968 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií

Čiastka 45/1968
Platnosť od 20.12.1968 do30.06.1990
Zrušený 119/1990 Zb.