Vyhláška č. 156/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat

Čiastka 45/1968
Platnosť od 20.12.1968 do31.12.1987
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1987
Zrušený 87/1987 Zb.