Vyhláška č. 155/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti vyhlášky o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok

Čiastka 45/1968
Platnosť od 20.12.1968 do31.12.1970
Účinnosť od 20.12.1968 do31.12.1970
Redakčná poznámka

Vyhláška zrušená predpisom č. 138/1969 Zb.

OBSAH