Vyhláška č. 154/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa zrušujú niektoré ustanovenia vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 89/1965 Zb. o výkupe surového dreva, ochrane stromov rastúcich mimo lesa a o mimoriadnom zásobovaní drevom.

Čiastka 45/1968
Platnosť od 20.12.1968 do31.12.1969
Účinnosť od 20.12.1968 do31.12.1969
Zrušený 183/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola zrušená vyhláškou MLVH ČSR č. 97/1977 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1978.

OBSAH