Vyhláška č. 150/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa predlžuje platnosť vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

Čiastka 43/1968
Platnosť od 29.11.1968 do31.12.1976
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1976
Zrušený 123/1976 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1969 - 31.12.1976