Vyhláška č. 15/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami

Čiastka 6/1968
Platnosť od 15.02.1968
Účinnosť od 02.03.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 14 Dohovor vstúpil v platnosť 10. novembra 1967.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.03.1968 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.02.1968