Vyhláška č. 149/1968 Zb.Vyhláška Úradu pre patenty a vynálezy, ktorou sa mení vyhláška o zastupovaní cudzincov v konaní pred Úradom pre patenty a vynálezy

Čiastka 43/1968
Platnosť od 29.11.1968 do31.12.1972
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1972
Zrušený 84/1972 Zb.