Nariadenie vlády č. 148/1968 Zb.Vládne nariadenie o vykonávaní odvodov zo zisku a z prírastku miezd a o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva

(v znení č. 133/1969 Zb.)

Čiastka 43/1968
Platnosť od 29.11.1968 do31.12.1971
Účinnosť od 10.12.1969 do31.12.1971
Zrušený 111/1971 Zb.
Redakčná poznámka

S výnimkou § 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. januárom 1969. Pre daňovníkov dane zo zisku a dane z majetku sa nepoužije prvá časť tohto vládneho nariadenia podľa § 23 ods. 1 písm. d) zákona č. 133/1969 Zb. s účinnosťou od 10. decembra 1969.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.12.1969 - 31.12.1971 133/1969 Zb.
01.01.1969 - 09.12.1969 Delená účinnosť
29.11.1968 - 31.12.1968

Pôvodný predpis

29.11.1968