Vyhláška č. 147/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí č. 64/1965 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o cestovných dokladoch

Čiastka 42/1968
Platnosť od 19.11.1968 do10.05.1970
Účinnosť od 19.11.1968 do10.05.1970
Zrušený 44/1970 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.11.1968 - 10.05.1970

Pôvodný predpis

19.11.1968