Vyhláška č. 146/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 160/1952 Ú. l.(č. 202/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o úprave podnikania v cestnej doprave

Čiastka 42/1968
Platnosť od 19.11.1968 do31.12.1979
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1979
Zrušený 68/1979 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1969 - 31.12.1979

Pôvodný predpis

19.11.1968