Vyhláška č. 140/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní.

(v znení č. 188/1988 Zb.)

Čiastka 40/1968
Platnosť od 31.10.1968 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1989 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1989 - 31.03.2002 188/1988 Zb.
01.11.1968 - 31.12.1988