Vyhláška č. 14/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o úľavách na domovej dani

Čiastka 6/1968
Platnosť od 15.02.1968 do31.12.1992
Účinnosť od 27.03.1991 do31.12.1992
Zrušený 317/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušené zákonom ČNR č. 338/1992 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1993.