Vyhláška č. 139/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o povinnom vybavení niektorých motorových vozidiel bezpečnostnými pásmi, prerušovaným žltým svetlom a výstražným trojuholníkom

Čiastka 39/1968
Platnosť od 25.10.1968 do30.06.1972
Účinnosť od 01.01.1969 do30.06.1972
Zrušený 32/1972 Zb.

OBSAH