Vyhláška č. 138/1968 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu vyhlásenia Československej republiky a 20. výročiu víťazstva čs. pracujúceho ľudu

Čiastka 39/1968
Platnosť od 25.10.1968 do29.09.2000
Účinnosť od 25.10.1968 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.10.1968 - 29.09.2000

Pôvodný predpis

25.10.1968