Vyhláška č. 137/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe

(v znení č. 26/1969 Zb.)

Čiastka 38/1968
Platnosť od 16.10.1968 do31.12.1976
Účinnosť od 15.04.1969 do31.12.1976
Zrušený 160/1976 Zb.