Vyhláška č. 134/1968 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí

Čiastka 37/1968
Platnosť od 30.09.1968 do31.12.1973
Účinnosť od 30.09.1968 do31.12.1973
Zrušený 172/1973 Zb.