Vyhláška č. 132/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o zmene a doplnení vyhlášky č. 86/1967 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie pracovníkov a ich umiestňovanie a hmotné zabezpečenie v súvislosti s likvidáciou neefektívnych prevádzok a s inými racionalizačnými opatreniami.

Čiastka 37/1968
Platnosť od 30.09.1968 do16.07.1970
Účinnosť od 30.09.1968 do16.07.1970
Zrušený 74/1970 Zb.

OBSAH