Zákon č. 131/1968 Zb.Zákon o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd

Čiastka 36/1968
Platnosť od 26.09.1968 do31.12.1971
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1971
Zrušený 111/1971 Zb.