Zákon č. 129/1968 Zb.Zákon o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach

(v znení č. 90/1977 Zb.)

Čiastka 36/1968
Platnosť od 26.09.1968
Účinnosť od 01.01.1978

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1978 90/1977 Zb. Aktuálne znenie
26.09.1968 - 31.12.1977

Pôvodný predpis

26.09.1968