Zákon č. 128/1968 Zb.Zákon o Národnom fronte

Čiastka 36/1968
Platnosť od 26.09.1968 do27.12.1970
Účinnosť od 26.09.1968 do27.12.1970
Zrušený 146/1970 Zb.

OBSAH