Zákon č. 127/1968 Zb.Zákon o niektorých prechodných opatreniach v oblasti tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov

Čiastka 36/1968
Platnosť od 26.09.1968 do28.03.1990
Účinnosť od 26.09.1968 do28.03.1990
Zrušený 86/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.09.1968 - 28.03.1990

Pôvodný predpis

26.09.1968