Zákon č. 126/1968 Zb.Zákon o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku

Čiastka 36/1968
Platnosť od 26.09.1968 do30.09.1990
Účinnosť od 01.05.1990 do30.09.1990
Zrušený 372/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušený zákonom ČNR č. 200/1990 Zb. s účinnosťou od 1. júla 1990.

OBSAH