Vyhláška č. 121/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť

(v znení č. 164/1969 Zb.)

Čiastka 34/1968
Platnosť od 20.08.1968 do30.06.1980
Účinnosť od 23.12.1969 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.