Vyhláška č. 117/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o zmene vyhlášky č. 181/1964 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo

Čiastka 33/1968
Platnosť od 14.08.1968 do31.12.1971
Účinnosť od 14.08.1968 do31.12.1971
Zrušený 149/1971 Zb.

OBSAH