Vyhláška č. 111/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave výšky príplatku za prácu v nočných smenách

Čiastka 30/1968
Platnosť od 29.07.1968 do15.01.1992
Účinnosť od 29.07.1968 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.07.1968 - 15.01.1992

Pôvodný predpis

29.07.1968