Opatrenie č. 110/1968 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave náhrad a niektorých ďalších pomerov členov Českej národnej rady

Čiastka 30/1968
Platnosť od 29.07.1968
Účinnosť od 29.07.1968
Redakčná poznámka

Uznesením č. 122/1968 Zb. schválilo Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky zákonné opatrenie č. 110/1968 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.07.1968 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.07.1968