Vyhláška č. 11/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach

(v znení č. 72/1969 Zb., 72/1969 Zb.)

Čiastka 4/1968
Platnosť od 20.01.1968 do31.12.1984
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1984
Zrušený 152/1984 Zb.

OBSAH