Uznesenie č. 108/1968 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o určení počtu členov Českej národnej rady

Čiastka 30/1968
Platnosť od 29.07.1968

Pôvodný predpis

29.07.1968