Vyhláška č. 106/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o zriadení riečnej administrácie v úseku Dunaja Rajka-Gönyü

Čiastka 29/1968
Platnosť od 24.07.1968
Účinnosť od 08.08.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 22 Dohoda nadobudla platnosť 27. februárom 1968. Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.08.1968 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.07.1968