Opatrenie č. 105/1968 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o niektorých opatreniach v odbore súdnictva a štátnych notárstiev

Čiastka 29/1968
Platnosť od 24.07.1968
Účinnosť od 24.07.1968
Redakčná poznámka

Uznesením č. 122/1968 Zb. schválilo Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky zákonné opatrenie č. 105/1968 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.07.1968 Aktuálne znenie