Vyhláška č. 102/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o križovaní pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají

Čiastka 28/1968
Platnosť od 11.07.1968 do29.02.1988
Účinnosť od 01.08.1968 do29.02.1988
Zrušený 7/1988 Zb.