Vyhláška č. 101/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 78/1962 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc

Čiastka 28/1968
Platnosť od 11.07.1968 do31.07.1983
Účinnosť od 11.07.1968 do31.07.1983
Zrušený 76/1983 Zb.