Vyhláška č. 95/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu

Čiastka 35/1967
Platnosť od 04.10.1967 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1975 do30.04.1990
Zrušený 134/1990 Zb.