Vyhláška č. 90/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 44/1966 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve

Čiastka 32/1967
Platnosť od 12.09.1967 do31.08.1971
Účinnosť od 12.09.1967 do31.08.1971
Zrušený 77/1971 Zb.