Vyhláška č. 9/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu o projektovaní a financovaní geologických prác

(v znení č. 127/1989 Zb., 150/1991 Zb.)

Čiastka 4/1967
Platnosť od 24.02.1967 do31.12.1993
Účinnosť od 30.04.1991 do31.12.1993
Zrušený 305/1993 Z. z.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola zrušená vyhláškou MF ČR č. 205/1991 Zb. s účinnosťou od 31. mája 1991.