Vyhláška č. 89/1967 Zb.Vyhláška Štátneho štatistického úradu o zavedení a využívaní Jednotnej klasifikácie stavebných objektov

Čiastka 32/1967
Platnosť od 12.09.1967 do31.12.1980
Účinnosť od 01.01.1968 do31.12.1980
Zrušený 124/1980 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1968 - 31.12.1980

Pôvodný predpis

12.09.1967